DEKLARACJA

ZGŁOSZENIA CZŁONKOWSTWA  do  Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”
Ja, niżej podpisana/y po zapoznaniu ze Statutem zgłaszam chęć przystąpienia do Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” i uzyskania statusu członka zwyczajnego/ wspierającego.

Pobierz całą deklarację >>>Deklaracja SMWS