Stowarzyszenie “Mamy Wielkie Serca ” jest pozarządową organizacją pożytku publicznego. Działalność oparta jest o społeczną pracę członków. Na jego czele stoi prezes Pan Andrzej Zielonka. Powstało z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J. Tuwima poprzez – Komitet Założycielski w osobach: Andrzej Zielonka, Jolanta Chmielecka, Anna Bryzgalska, Bogumił Zielonka, Walentyna Wawrzyniak. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2 stycznia 2001 roku, na które przyszły osoby, którym los osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz społeczności Gminy Świnice Warckie, a także rozwój placówki w Stemplewie były bliskie. W dniu 21.08.2001 roku otrzymano Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy w Łodzi. Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami, towarzystwami m.in. z Fundacją “Dar Serca”, “Fundacją “Podaruj Serce Innym”, PTTK w Łęczycy oraz innymi lokalnymi organizacjami społecznymi. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.