Dyrektor Andrzej Zielonka

mgr ANDRZEJ ZIELONKA

ur: 6 stycznia 1963 r. w Świnicach Warckich, żonaty, dwóch synów Prezes Stowarzyszenia “Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie – jeden z założycieli Stowarzyszenia w roku 2001. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie od 1992r. Od 1 stycznia 2017r  dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie w skład którego wszedł SOSW i MOS.  Nauczyciel dyplomowany, wychowawca dzieci  i młodzieży, pedagog, instruktor ZHP w stopniu harcmistrza. Ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych. Pedagogika  w zakresie resocjalizacji. Radny Gminy Świnice Warckie w kadencji 1998-2002 oraz członek Zarządu Gminy, Radny kadencji 2006-2010. Były wieloletni przewodniczący „Fundacji Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka” ZHP

         Ukończył Studia Podyplomowe :

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicz w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych w zakresie Pedagogiki Specjalnej – terapii pedagogicznej
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w zakresie Organizacji i Zarządzania – Menedżer w Oświacie.
 • Akademia Wychowania Fizycznego im.E. Piaseckiego w Poznaniu. Wydział Turystyki i Rekreacji w zakresie Organizacji i Zarządzania Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem- Menedżer Turystyki i Hotelarstwa.
 • Uniwersytet Łódzki .Wydział Ekonomiczno -Socjologiczny w zakresie Organizacja Pomocy Społecznej
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej CDK i N w Kutnie . Matematyka dla nauczycieli
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej CDK i N w Kutnie. Informatyka dla nauczycieli
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej CDK i N w Kutnie – BHP
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej CDK i N w Kutnie-  Doradztwo zawodowe z andragogiką.
 • Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku – Menedżer Sportu
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi – Socjoterapia
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej CDK i N w Kutnie – Edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej CDK i N w Kutnie – Edukacja w zakresie wychowania fizycznego z gimnastyka korekcyjną, pierwsza pomoc medyczna

Kursy Kwalifikacyjne.

 • Studium Pedagogiczne , kwalifikacje pedagogiczne – IKN ODN Poznań
 • Studium Kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki IKN ODN- Poznań
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej , Zakład Doskonalenia Zawodowego Warszawa o/ Kutno.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki, Zakład Doskonalenia Zawodowego Warszawa o/ Kutno

oraz

 • Kurs kwalifikacyjny edukator dorosłych – MEN i S Warszawa.
 • kwalifikacjie do przeprowadzania egzaminu w sześcioletniej szkole podstawowej dla uczniów z trudnościami w uczeniu się .-OKE Łódź
 • Kurs kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kuratorium Oświaty w Łodzi , KCH.ZHP. Łódź
 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę ekspertów którzy mogą wchodzić w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy .Numer w rej. MEN /4316/ Eks. Warszawa.

Uzyskał Stopnie Specjalizacji Zawodowej :

 • Pierwszy stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie oligofrenopedagogiki – CDN im.Wł Spasowskiego oddział w Poznaniu .
 • Drugi stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo-WOM -Poznań.
 • Trzeci stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą – CODN – Warszawa

Odznaczenia :

 • Odznaka Honorowa “Za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP
 • Srebrny Krzyż Za Zasługi Dla ZHP
 • Złoty Krzyż Za Zasługi Dla ZHP
 • Odznaka Przyjaciel Dziecka – TPD KONIN
 • Odznaka Honorowa “Za Zasługi w Rozwoju Łódzkiej Chorągwi ZHP
 • Brązowy Krzyż za zasługi dla pożarnictwa – WKPSP – Łódź
 • Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent RP
 • Złota Odznaka Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal Serce Dziecku
 • Tytuł  Nauczyciel Nowator Ziemi Łódzkiej – ŁCDNiKP