34 Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie

W dniach 02.06 – 04.06. 2023 r. na bazie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbył się 34 Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie. Na zlot stawiło się 18 gromad i drużyn reprezentujących 3 województwa – łódzkie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Organizatorami zlotu byli Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serce” oaz V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, a w gronie współorganizatorów znaleźli się Główna Kwatera ZHP, Chorągiew Łódzka ZHP, Hufiec ZHP Uniejów, Starostwo Powiatu Łęczyckiego, Urząd Gminy Świnice Warckie, Urząd Miasta Uniejów, Urząd Gminy Wartkowice, PGK TERMY Uniejów,  HURTAP S.A. w Łęczycy, PHU BARAS w Świnicach Warckich, Pan Bartłomiej Grbner Dyrektor K-FLEX Polska Sp.zo.o. w Wieleninie, Pan Stanisław Katusza właściciel firmy Rzeźnictwo-Wędliniarstwo w Białej Górze, Pani Monika Hajduk właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego w Stemplewie, Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów, Orkiestra Dęta przy OSP Stemplew, OSP Stemplew, OSP Świnice Warckie, Lokalna Grupa Działania PRYM, Koło Gospodyń Wiejskich Stemplew, Koło Gospodyń Wiejskich Świnice Warckie, Uniwersytet Trzeciego Wieku Świnice Warckie, Gminny Ośrodek Kultury Świnice Warckie, Klub Muzyczny Nautilus Uniejów, Żegluga Pasażerska „Flis” Adam Rysiew, Koło Łowieckie „Gęgawa” w Uniejowie, Pałac Uniejów, Militarni Łęczyca, DJ Michał Stasiak, Proboszcz Parafii Chwalborzyce, Turecka Grupa Motocyklowa MOTUR, GSSCH w Poddębicach, Pan Edward Cymer. Komendantem zlotu był druh pwd. Bogumił Zielonka, a nad przebiegiem części programowej czuwała druhna pwd. Sylwia Wojtczak. Cele zlotu od lat są niezmienne, do najważniejszych należą prezentacja dorobku drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, wdrażanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja środowiska harcerskich i kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

Zlot rozpoczął się w piątkowe popołudnie od uroczystego apelu inauguracyjnego, na którym gościły władze harcerskie – Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Natalia Patorska- Grzelewska, Szef Zespołu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Łódzkiej ZHP  phm. Anna Kaźmierczak. W gronie gości była również Dyrektor Delegatury Łódzkiego Kuratora Oświaty pani Iwona Kaca,  Dyrektor Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pan Władysław Skwarka, stawiły się władze powiatowe – pan Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego pan Wojciech Zdziarski, Sekretarz Powiatu Łęczyckiego pan Ireneusz Barański. Gościły także władze samorządowe, przedstawiciele policji, organizacji społecznych, szkół, przyjaciele i sponsorzy.
Stałymi elementami apelu był przemarsz drużyn w takt Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów na plac apelowy, rozkaz komendanta zlotu, meldunki drużyn, hymn harcerski, wciągnięcie flagi na maszt.

W dalszej części dnia zaproszeni goście i zlotowicze mieli okazję do wysłuchania koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej ZHP pod batutą dyrygenta druha pwd. Jakuba Pięgota. Po koncercie harcerze wzięli udział w warsztatach zatytułowanych „Harcerzem być – na sportowo”, podczas których drużyny zmierzyły się m.in.  z jazdą terenową, tunelem, ścianką, równoważnią, labiryntem, drabinką, pajęczyną, płotkami, zasiekami, beczką, liną, kamionką, rzeką i wieloma innymi trudnościami, w których musieli wykazać się szybkością, zwinnością, dokładnością, siłą i sprytem.  Po sportowych zmaganiach leśnych, przygotowanych przez kadrę i przyjaciół strażaków, nadszedł czas na uzupełnienie kalorii, a wspaniałą okazją do tego był udział w warsztatach kulinarnych. Zaprzyjaźnione z placówką koła gospodyń wiejskich, Uniwersytet Trzeciego Wieku przygotowały pieczenie kiełbasek, pyszne gofry, sałatkę jarzynową oraz świeżo wyciskane soki owocowe. Uzupełnieniem tego punktu programowego było śpiewanie na ekranie, animacje oraz bańki mydlane. Wieczorem zuchy, harcerze, instruktorzy i goście spotkali się przy ognisku. Uroczyste rozpalenie, mianowanie strażnika ognia,  gawęda wygłoszona przez druhnę Anię – Szefową Wydziału NS CHŁ ZHP, prezentacja dorobku drużyn, piosenki, pląsy i okrzyki sprawiły, że wszystkim udzielił się cudowny nastrój harcerskich spotkań i żal było się rozstawać. Podczas ogniska miało również miejsce ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu „Anioł Zlotu Stemplewskiego”. Na zakończenie emocjonującego pierwszego dnia zlotu harcerze udali się do „kina w śpiworach” – kino plenerowe udostępnione przez GOK Świnice Warckie.

Drugi dzień rozpoczął się bardzo dynamicznie, gdyż już o 8:30 drużyny wyruszyły trzema autokarami do pobliskiego Uniejowa, gdzie dzięki uprzejmości jego włodarza Burmistrza Miasta pana Józefa Kaczmarka i Prezesa „Term Uniejów” Sp.zo.o. pana Marcina Pamfila mogły skorzystać z właściwości wód termalnych podczas dwugodzinnego pobytu w nowoczesnym kompleksie termalno-basenowym „Termy Uniejów”. Uniejowska solanka odpręża, nawilża i rozgrzewa ciało, łagodzi zmęczenie i stres więc nic dziwnego, że zlotowicze po basenie, pełni energii przystąpili do dalszych harcerskich zmagań, czyli harcerskiego biegu terenowego zatytułowanego „Uniejów i jego atrakcje”. Na program HBT składało się 6 obowiązkowych punktów tj. pokaz pojazdów wojskowych od Militarni Łęczyca, warsztaty kulinarne w Pałacu Uniejów, rejs katamaranem od „Flis” Żegluga Pasażerska, kręgielnia w Klubie „Nautilus”, spotkanie z leśniczym Koła Łowieckiego „Gęgawa” i zdjęcie na tle uniejowskiej fontanny. Nieco zmęczeni ale szczęśliwi zlotowicze wrócili do Stemplewa, gdzie po pożywnym obiedzie wzięli udział w polowej Mszy Świętej w intencji uczestników odprawionej przez ks. Wojciecha Flasińskiego proboszcza parafii Św. Marcina Biskupa w Chwalborzycach, który w pięknych słowach zwracał się do całej braci harcerskiej.  Tego dnia zlotowiczów zaskoczył jeszcze przyjazd Tureckiej Grupy Motocyklowej „Motur” i zabawa przy muzyce, którą zapewnił DJ „Michał. Stasiak”.

Niedziela była ostatnim dniem zlotu, a jednocześnie czasem pożegnań. Rozpoczęła się od wykwaterowania z namiotów, zdania sprzętu biwakowego i porządkowania terenu. Po tej ciężkiej pracy, która jest stałym elementem harcerskiego biwakowania, uczestnicy udali się na apel kończący 34 Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie, podczas którego uroczyście dokonano podsumowania i pożegnania uczestników. Drużyny otrzymując dyplomy i nagrody rzeczowe „wsiadały” do stemplewskiego autobusu, którym wyruszały w drogę powrotną do swoich domów.

Program zlotu jak co roku był niezwykle atrakcyjny, o czym świadczyły uśmiechy i zadowolenie na twarzach harcerzy. Zlot był okazją do sprawdzenia umiejętności, wiedzy i sprawności uczestników. Był czas na odpoczynek, spotkania i rozmowy. Z pewnością nawiązały się nowe przyjaźnie. Uczestnicy wyjeżdżali pełni wrażeń z nadzieją spotkania się na kolejnym zlocie w Stemplewie.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji 34 Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, zarówno wszystkim pracownikom ZPEWiR Stemplew jak i osobom i instytucjom, którzy swą postawą pokazują, iż organizacja zlotu jest im bardzo bliska.

foto: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.734280325368715&type=3