KUPMY ALPAKA DLA STEMPLEWIAKA

 

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca oraz Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie prowadzi zbiórkę na rzecz dzieci specjalnej troski w celu zakupienia alpak do terapii.
Alpakoterapia – Jest terapią naturalną, która wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, pozwala na przeżywanie przyjemnych emocji w łagodnym i cichym otoczeniu alpak. Motywuje dziecko do aktywności ruchowej oraz poznawczej podczas bezpośredniego kontaktu z alpakami. Terapia wpływa pozytywnie na rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozwój kompetencji społecznych dziecka. Bliski kontakt z alpakami daje dzieciom bardzo dużo radości oraz poczucie bezpieczeństwa. Normalizując napięcie pomaga dziecku kontrolować swoje zachowanie.
Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pedagogów specjalnych, alpakoterapeutów. Dzieci będą mogły obcować z alpakami, nakarmić je, pogłaskać, a także pójść z nimi na spacer.
Terapia skierowana będzie do dzieci z trudnościami rozwojowymi, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, stanami lękowymi, nadpobudliwością psychoruchową.
Zapraszamy do wsparcia naszych działań. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę. Zakup planujemy do końca sierpnia a zajęcia terapeutyczne od 1 września 2022r.
Zaoferowaną pomoc finansową prosimy kierować na konto:
BS. Poddębice o /Uniejów nr 51 9263 0000 2009 4360 2002 0001
Prosimy wpisywać jako tytuł wpłaty: Terapia -Alpaki w Stemplewie
Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
Dyrektor ZPEWIR w Stemplewie
Andrzej Zielonka